Dret sanitari

Assessorament en els àmbits del Dret administratiu i laboral a centres sanitaris

Oferim assessorament en els àmbits del Dret administratiu i laboral a centres sanitaris tant del sector concertat com estrictament privat, així com a entitats i societats científiques relacionades amb l’àmbit sanitari.

A més, Sunyer Advocats som els assessors de l’Associació Mèdica de Catalunya i, per tant, comptem amb una àmplia experiència en la defensa dels professionals sanitaris.

El Dret Administratiu i el Dret Laboral són els àmbits que incideixen més sovint en els conflictes en els quals el professional sanitari es pot trobar immers, i és a partir d’aquestes dues àrees en què s’estructura l’Assessoria Jurídica de l’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya i també del nostre despatx, obert a qualsevol professional que presti serveis en l’àmbit sanitari.

L’experiència que ens ha aportat l’extensa dedicació al món de la sanitat esdevé un instrument cabdal per a la concreció i solució jurídica dels conflictes, si bé a Sunyer Advocats no entenem l’experiència sense els valors afegits d’una constant dedicació a l’anàlisi de les normes, a la lectura de la doctrina científica i a l’examen curós de la jurisprudència.

A la secció Fites Aconseguides del nostre web podreu trobar informació sobre sentències que fan referència a casos relacionats amb personal sanitari que hem defensat amb èxit.

Comptem amb una infraestructura moderna, amb una excel·lent i completa biblioteca jurídica i amb un sistema informàtic que ens permet treballar amb eficàcia i celeritat, sense deixar de banda la necessitat de sostenir fluxos d’informació constants amb les universitats i amb altres assessories jurídiques de societats científiques, altres sindicats i associacions i les administracions públiques.

Contacta amb nosaltres

Som els assessors oficials de l’Associació Mèdica de Catalunya