Bufet d'advocats a Barcelona

Sunyer Montoro Advocats

Serveis jurídics especialitzats en matèria de Dret Administratiu, Sanitari i Laboral

Dret sanitari

Assessorament en dret administratiu i laboral a centres sanitaris

Reclamacions

Assessorament en drets dels treballadors de la funció pública

Dret laboral

Assessorament en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social

experiència jurídica

Sunyer Advocats té, amb més de trenta anys de trajectòria, una llarga experiència jurídica i una gran capacitat d’adaptació als canvis legislatius, tècnics i socials que ha experimentat la nostra història i, molt concretament, la nostra professió.

Hem estructurat el treball a partir de nivells de responsabilitat diferenciats en funció de l’edat, l’experiència i els coneixements assolits. Tot amb una constant dedicació a la docència i l’aprenentatge interns com a factors que garanteixen la continuïtat generacional del prestigi assolit.

SERVEIS JURÍDICS

Casos d’èxit

Serveis jurídics i fites aconseguides

S’anul·la una sanció de suspensió de funcions de dos anys a una facultativa que presta serveis a l’Institut Català de la salut per sentència del Jutjat del Contenciós núm. 17 de Barcelona.

Per sentència de data 13 de juliol de 2021, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona, hem aconseguit anul·lar una sanció de dos anys imposada per l’Institut Català de la Salut (ICS) a una professional facultativa per una presumpta “publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a la qual tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció”.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara el dret del personal d’Infermeria estatutari de l’ICS a què també li siguin computats a efectes de triennis els serveis previs prestats a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Per sentència de data 23 de juliol de 2021,hem aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconegui el dret del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut a què li siguin computats a efectes de triennis tots els serveis previs prestats a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, amb independència de la categoria professional i del període en la que es van prestar aquests serveis.

Telèfon
Fax
93 218 71 47

Contacta amb nosaltres