Bufet d'advocats a Barcelona

Sunyer Montoro Advocats

Serveis jurídics especialitzats en matèria de Dret Administratiu, Sanitari i Laboral

Dret sanitari

Assessorament en dret administratiu i laboral a centres sanitaris

Reclamacions

Assessorament en drets dels treballadors de la funció pública

Dret laboral

Assessorament en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social

experiència jurídica

Sunyer Advocats té, amb més de trenta anys de trajectòria, una llarga experiència jurídica i una gran capacitat d’adaptació als canvis legislatius, tècnics i socials que ha experimentat la nostra història i, molt concretament, la nostra professió.

Hem estructurat el treball a partir de nivells de responsabilitat diferenciats en funció de l’edat, l’experiència i els coneixements assolits. Tot amb una constant dedicació a la docència i l’aprenentatge interns com a factors que garanteixen la continuïtat generacional del prestigi assolit.

SERVEIS JURÍDICS

Casos d’èxit

Serveis jurídics i fites aconseguides

Reconeixement a percebre els endarreriments al complement de carrera professional

Per sentència dictada pel Jutjat del Contenciós núm. 10 de Barcelona, en data 18 de maig de 2022, es reconeix el dret d’una infermera que va obtenir la plaça a la convocatòria DUI-2010 d’anul·lació de 10 preguntes de l’examen de l’esmentada convocatòria, arran del procediment instant per aquest despatx.

La sentència reconeix el dret de la recurrent a percebre els endarreriments corresponents al Complement de Carrera Professional pel perjudici ocasionat per l’ICS en no haver-li adjudicat plaça l’any 2013 i haver-ho hagut de fer per mandat judicial al 2017.

NOTA INFORMATIVA: Modificació de la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari per adaptar-lo a les mesures adoptades per corregir l’abús en la temporalitat en l’àmbit de les Administracions Públiques

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de data 6 de juliol de 2022 va publicar el Reial Decret Llei 12/2022, de 5 de juliol, pel qual es modifica la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut (Llei 55/2003, de 16 de desembre) per adaptar-lo a les noves mesures legals dictades recentment per intentar reduir el màxim possible la temporalitat en l’àmbit de les Administracions Públiques i corregir les situacions abusives i fraudulentes que des de fa anys es venien perpetuant de manera generalitzada en matèria d’ocupació pública.

Contacta amb nosaltres