Bufet d'advocats a Barcelona

Sunyer Montoro Advocats

Serveis jurídics especialitzats en matèria de Dret Administratiu, Sanitari i Laboral

Dret sanitari

Assessorament en dret administratiu i laboral a centres sanitaris

Reclamacions

Assessorament en drets dels treballadors de la funció pública

Dret laboral

Assessorament en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social

experiència jurídica

Sunyer Advocats té, amb més de trenta anys de trajectòria, una llarga experiència jurídica i una gran capacitat d’adaptació als canvis legislatius, tècnics i socials que ha experimentat la nostra història i, molt concretament, la nostra professió.

Hem estructurat el treball a partir de nivells de responsabilitat diferenciats en funció de l’edat, l’experiència i els coneixements assolits. Tot amb una constant dedicació a la docència i l’aprenentatge interns com a factors que garanteixen la continuïtat generacional del prestigi assolit.

SERVEIS JURÍDICS

Casos d’èxit

Serveis jurídics i fites aconseguides

Com reclamar el complement de dedicació exclusiva del personal d'infermeria de l'ICS

Ens adrecem a tots aquells professionals d’infermeria dels àmbits de l’atenció primària i hospitalària de l’Institut Català de la Salut, amb nomenament estatutari fix o temporal, que estiguin interessats a reclamar judicialment el complement retributiu de Dedicació exclusiva (5.131,28 € / anuals) de la mateixa manera que el cobra el personal facultatiu de l’ICS des de l’any 2006.

NOTA INFORMATIVA: Personal interí. Publicació de la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

El BOE, en data 29 de desembre de 2021, va publicar la Llei de Mesures Urgents per a reducció de la temporalitat en les Administracions Públiques (Llei 20/2021, de 28 de desembre); instrument amb el que, en principi, es pretén donar resposta i resoldre l’abús en la temporalitat que des de fa anys pateixen els/les professionals al servei de les diverses Administracions Públiques.

Contacta amb nosaltres