Història

La nostra trajectòria i experiència jurídica

Sunyer Advocats té, amb més de trenta anys de trajectòria, una llarga experiència jurídica i una gran capacitat d’adaptació als canvis legislatius, tècnics i socials que ha experimentat la nostra història i, molt concretament, la nostra professió.

Hem estructurat el treball a partir de nivells de responsabilitat diferenciats en funció de l’edat, l’experiència i els coneixements assolits. Tot amb una constant dedicació a la docència i l’aprenentatge interns com a factors que garanteixen la continuïtat generacional del prestigi assolit.

Creiem que l’experiència que aporta una plena dedicació al món de la sanitat esdevé un instrument cabdal per a la concreció i solució jurídica dels conflictes, encara que des del despatx no entenem l’experiència sense els valors afegits d’una constant dedicació a l’anàlisi de les normes, a la lectura de la doctrina científica, i a l’examen curós de la jurisprudència.

D’altra banda, el nostre despatx compta amb una infraestructura material moderna, amb una excel·lent i completa biblioteca jurídica i amb un sistema informàtic que permet treballar amb eficàcia i celeritat. Tot, sense deixar de banda la necessitat de sostenir fluxos d’informació constants amb les universitats i amb altres assessories jurídiques, bé ho siguin dels Col·legis Professionals, de les societats científiques, sindicats i associacions, i de les administracions públiques.

Pel que fa a les nostres especialitats, el Dret Administratiu i el Dret Laboral, i específicament la tramitació d’expedients d’Estrangeria, nacionalitat i permisos de residència, són els àmbits que incideixen més sovint en els conflictes en què els nostres clients es troben immersos. I és a partir d’aquestes dues àrees en què s’estructura l’assessorament, sense deixar de banda altres àrees del Dret que vehiculitzem a través de col·laboracions externes.

Contacta amb nosaltres

Som els assessors oficials de l’Associació Mèdica de Catalunya