Política de privacitat

Responsable – Qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Sunyer Montoro Advocats
Domicili social: Pau Claris 115, 4rt. 4a. 08009 Barcelona
CIF: 43692654Z
Telèfon: 932187249
Correu Electrònic: info@sunyer-advocats.com
Contacte: ANDREU SUNYER BELLIDO
Nom del domini: sunyer-advocats.com

Finalitats – Amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:

 • Gestionar la contractació de serveis que facis a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Atendre i respondre a dubtes, reclamacions o peticions d’informació o serveis.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, a Sunyer Montoro Advocats gestionem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives
 • Metadades de comunicacions electròniques
 • No obstant això, Sunyer Montoro Advocats podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Legitimació – Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.

Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables Sunyer Montoro Advocats.

Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les teves dades?

Sunyer Montoro Advocats conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris – A què destinataris es comunicaran les teves dades?

A les teves dades podran accedir-hi aquells proveïdors que presten serveis a Sunyer Montoro Advocats, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

Sunyer Montoro Advocats ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a Sunyer Montoro Advocats, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal., A Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels servei i administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per protegir les teves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat es duran a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Sunyer Montoro Advocats.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de Sunyer Montoro Advocats.
 • Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en què Sunyer Montoro Advocats compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzades atenent el compromís de Sunyer Montoro Advocats amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Sunyer Montoro Advocats estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Sunyer Montoro Advocats deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a info@sunyer-advocats.com.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

Sunyer Montoro Advocats podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, Sunyer Montoro Advocats comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 2021.06.17 Sunyer Montoro Advocats (Espanya). Reservats tots els drets.

Si ho desitges també pots consultar la nostra Política de Cookies.